Förutsägelser

Top Promotions
Top Brokers

EKONOMISK KALENDER
Sponsrad av

01:30
cn
CNY
MEDIUMHouse Price Index YoYPågående
9.7%
Förutse
Föregående
10.2%
06:00
de
EUR
MEDIUMPPI MoMPågående
0.2%
Förutse
0.1%
Föregående
0.0%
09:0002H, 09M
eu
EUR
MEDIUMConstruction Output YoYPågående
Förutse
Föregående
2.6%
12:3005H, 39M
ca
CAD
MEDIUMCore Inflation Rate YoYPågående
Förutse
Föregående
0.9%
12:3005H, 39M
ca
CAD
HÖGTInflation Rate YoYPågående
Förutse
1.2%
Föregående
1%

Ekonomisk Kalender

FX Empire - företaget, anställda, dotterbolag och kollegor, är inte ansvariga och ska inte hållas ansvariga samfällt eller allvarligt för någon förlust eller skada som länkresultat av förtroende gällande informationen försedd på denna webbsida. Informationsuppgifterna som denna webbsida innehåller är nödvändigtvis inte tillhandahållna i realtid och de är inte heller nödvändigtvis noggranna.
FX Empire kan komma att emottaga kompensation från företagen som visas på nätverket

Alla priser häri är tillhandahållna av marknadsskapare och inte av börser. Sådana priser kan komma att inte vara noggranna och de kan komma att diffa från de verkliga marknadspriserna. FX Empire bär inget ansvar för några handelsförluster som du kan komma att ådra som länkresultat av användning av några informationsuppgifter inom FX Empire.