FXEMPIRE
Alla
Ad
coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Världen
65,536,642Bekräftad
1,511,927dödsfall
45,377,278återvunna
Fetching Location Data…
Reklam
Reklam
Colin First

Det var ett bra år för energisektorn som fick tolv starka månader under 2016, inte minst tack vare hjälpen från respektive tillverkare och regeringar som inte ville se energipriserna gå ner, åtminstone inte än, eftersom hela deras ekonomier skulle riskera att gå i konkurs om det blev så.

Detta syntes bäst i oljeproducenternas respons inom och utanför OPEC när de möttes i slutet av året. Olja hade redan haft ett ganska bra år jämfört med vad som hände i 2015 och året blev bara bättre när tillverkarna möttes och bestämde att de skulle sänka oljeproduktionen för att öka priserna. Den här typen av stöd är det som man förväntar sig att energivaror ska få från sina respektive regeringar och det bör vara tillräckligt för att hålla energipriserna starka. Det enda som kan förstöra kooperationen mellan producenterna är geopolitiska konflikter som det vi såg i 2015 vilket då ledde till en stor nedgång i energipriserna. Men inget sådant hände i år och vi såg hur råolja, brent, naturgas, bensin och eldningsolja stod sig starka.

Efter att ha avslutat förra året svagt, fick naturgas ett starkt år, då efterfrågan fortsatte att vara ganska hög och BPs annonserade att de också skulle gå in stort i naturgasmarknaden under kommande året. Detta visar att marknaden är full av potential och att naturgasmarknaden kommer bara att växa i framtiden, vilket har hållit priserna stabila.

I år har stjärnan definitivt varit råolja som vi såg stiga från sitt lägsta värde på runt $27 till så högt som $55 mot slutet av året. Återhämtningen för oljepriserna började ganska tidigt under året då efterfrågan för olja fortsatte att vara hög, samtidigt som utbudet drabbades på grund av geopolitiska spänningar vilket ledde priserna till att klättra upp mot 40-värdet. Men mot slutet av året såg vi priserna hoppa upp ännu mer då oljeproducenterna bestämde sig för att minska sin produktion från januari 2017 för att höja oljepriserna. Detta var en sista åtgärd för att rädda dessa länders ekonomier, som led på grund av låga oljepriser, och kom som en överraskning när de bestämde sig för att arbeta nära tillsammans, vilket bidrog till att pressa oljepriset upp mot $55.

Inför 2017 räknar vi med starka energipriser med råolja och naturgas i spetsen. Till skillnad från de andra energikällorna, är dessa mycket viktiga råvaror och stora delar av världen fortsätter att vara helt beroende på dessa för sitt dagliga levande. Detta är ett av de viktigaste skälen till varför energipriserna antagligen kommer att fortsätta att vara så höga. Feds höjda räntor kan ha en påverkan på dessa varor, men påverkan på energipriserna skulle vara mycket liten jämfört med andra. Råolja kommer antagligen att stabilisera sig runt $60 per fat, eftersom detta är priset som producenterna skulle vara bekväma med för att upprätthålla sina ekonomier på den nivån som de vill. Detta skulle innebära att priserna sannolikt kommer att nå höga toppar under en stor del av året 2017, varvat med perioder av korrigering. Det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet är tron hos marknaden att producenterna inte kan fortsätta att samarbeta med varandra så länge och att avtalet kommer till slut att avbrytas vilket skulle leda till lägre priser. Detta skulle, i så fall, bli ett lyft för naturgas då investerare skulle byta sina investeringar mot naturgas i hopp om bättre och säkrare avkastning.

Reklam

Senaste artiklarna

Se Alla
Loading
Loading

Handla Med En Reglerad Mäklare

  • Ditt kapital riskeras
IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
FÖLJ OSS