Sovereign Credit Ratings

Ett nationellt kreditbetyg utfärdas av ett kreditvärderingsinstitut efter utvärdering av landets ekonomiska och politiska förhållanden.

Nationella Kreditbetyg ger investerare en indikation på den risknivå som är förknippad med investeringar i ett visst land, samtidigt som hänsyn tas till de finansiella, ekonomiska och politiska faktorerna.

Ett lands kreditbetyg spelar en avgörande roll när det emitterar skuld på de internationella obligationsmarknaderna – ju bättre kreditbetyget är desto lägre ränta kommer investerarna att vara villiga att acceptera på skulden. Nedan följer en global sammanfattning av de senaste kreditbetyg som utfärdats av de största kreditvärderingsinstituten.

Skrolla för mer detaljer
Nationella kreditbetyg
Se Tabellförklaringar
Moody'sS&PFitchDBRS
Land
RankingUtblickRankingUtblickRankingUtblickRankingUtblick
Australien
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil
Argentina
B2NegativBStabilBNegativBStabil
Brasilien
Ba2StabilBB-StabilBB-StabilBB (låg)Stabil
Kanada
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil
Kina
A1StabilA+StabilA+StabilA (hög)Negativ
Frankrike
Aa2PositivAAStabilAAStabilAAAStabil
Tyskland
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil
Italien
Baa3StabilBBBNegativBBBNegativBBB (hög)Stabil
Japan
A1StabilA+PositivAStabilA (hög)Stabil
Sydkorea
Aa2StabilAAStabilAA-StabilNR-
Mexiko
A3NegativBBB+NegativBBBStabilBBB (hög)Stabil
Ryska Federationen
Baa3StabilBBB-StabilBBB-PositivNR-
Indien
Baa2StabilBBB-StabilBBB-StabilBBBStabil
Indonesien
Baa2StabilBBBStabilBBBStabilNR-
Saudiarabien
A1StabilA-StabilA+StabilNR-
Sydafrika
Baa3StabilBBStabilBB+StabilNR-
Turkiet
B1NegativB+StabilBB-NegativBB (hög)Negativ
Storbritannien
Aa2StabilAANegativAANegativ KollAAAStabil
USA
AaaStabilAA+StabilAAAStabilAAAStabil

Senaste Kreditförändringar

Skrolla för mer detaljer
Land
DatumKreditbyråSenaste betygAktuellt betyg
Litauen
12 jul 2019DBRSA (low) StableA Stable
Turkiet
12 jul 2019FitchBB NegativeBB- Negative
Malta
12 jul 2019FitchA+ StableA+ Positive
Argentina
12 jul 2019Moody'sB2 StableB2 Negative
Angola
12 jul 2019FitchB StableB Negative
Trinidad och Tobago
9 jul 2019S&PBBB+ NegativeBBB Stable
Barbados
3 jul 2019Moody'sCaa3 StableCaa1 Stable
Zambia
27 jun 2019FitchB- NegativeCCC Negative
Seychellerna
21 jun 2019FitchBB- StableBB Stable
Bolivia
20 jun 2019FitchBB- StableBB- Negative
Kongo
18 jun 2019Moody'sCaa2 StableCaa1 Stable
Benin
18 jun 2019Moody'sNR B2 Positive
Turkiet
14 jun 2019Moody'sBa3 NegativeB1 Negative
Slovenien
14 jun 2019S&PA+ PositiveAA- Stable
Makedonien
14 jun 2019FitchBB PositiveBB+ Stable
Gabon
14 jun 2019Moody'sCaa1 StableCaa1 Positive
Kamerun
14 jun 2019Moody'sB2 NegativeB2 Stable
Jordanien
13 jun 2019FitchNR BB- Stable
Kroatien
7 jun 2019FitchBB+ PositiveBBB- Positive
Mexiko
5 jun 2019FitchBBB+ NegativeBBB Stable

Tabellförklaringar

Skrolla för mer detaljer
Betyg
Moody'sS&PFitchDBRS
Prima
AaaAAAAAAAAA
Högt Betyg
Aa1AA+AA+AA (hög)
Aa2AAAAAA
Aa3AA-AA-AA (låg)
Övre medelbetyg
A1A+A+A (hög)
A2AAA
A3A-A-A (låg)
Lägre medelbetyg
Baa1BBB+BBB+BBB (hög)
Baa2BBBBBBBBB
Baa3BBB-BBB-BBB (låg)
Spekulativ icke-investeringsbetyg
Ba1BB+BB+BB (hög)
Ba2BBBBBB
Ba3BB-BB-BB (låg)
Mycket spekulativ
B1B+B+B (hög)
B2BBB
B3B-B-B (låg)
Ansenlig risk
Caa1CCC+CCC+CCC
Caa2CCCCCCCCC
Caa3CCC-CCC-CCC
Extremt Spekulativ
CaCCCCCCC
CCCC
Förfallna skulder med liten chans till återhämtning
CDRDRD
Har förfallna skulder
SDSD
CDDD
DDDD
DDDDDD
Icke betygsatt
NRNRNRNR