Reklam
Reklam

Suveräna Kreditbetyg | FX Empire

Ett nationellt kreditbetyg utfärdas av ett kreditvärderingsinstitut efter utvärdering av landets ekonomiska och politiska förhållanden.

Nationella Kreditbetyg ger investerare en indikation på den risknivå som är förknippad med investeringar i ett visst land, samtidigt som hänsyn tas till de finansiella, ekonomiska och politiska faktorerna.

Ett lands kreditbetyg spelar en avgörande roll när det emitterar skuld på de internationella obligationsmarknaderna – ju bättre kreditbetyget är desto lägre ränta kommer investerarna att vara villiga att acceptera på skulden. Nedan följer en global sammanfattning av de senaste kreditbetyg som utfärdats av de största kreditvärderingsinstituten.

Välj Region
G20
Sök efter land
Suveräna Kreditbetyg | FX Empire
Se Tabellförklaringar
Moody'sS&PFitchDBRSScope Ratings
Land
RankingUtsiktRankingUtsiktRankingUtsiktRankingUtsiktRankingUtsikt
Argentina
CaStabilCCC+StabilCCCN/ACCCStabilNR-
Australien
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabilNR-
Brasilien
Ba2StabilBB-StabilBB-NegativBB (låg)StabilNR-
Frankrike
Aa2StabilAAStabilAANegativAA (hög)StabilAAStabil
Indien
Baa3StabilBBB-StabilBBB-StabilBBB (låg)StabilNR-
Indonesien
Baa2StabilBBBNegativBBBStabilNR-NR-
Italien
Baa3StabilBBBPositivBBBStabilBBB (hög)StabilBBB+Stabil
Japan
A1StabilA+StabilAStabilA (hög)StabilANegativ
Kanada
AaaStabilAAAStabilAA+StabilAAAStabilNR-
Kina
A1StabilA+StabilA+StabilA (hög)StabilA+Negativ
Mexiko
Baa1NegativBBBNegativBBB-StabilBBBStabilNR-
Ryska Federationen
CaNegativNRN/ACN/ANR-NRN/A
Saudiarabien
A1StabilA-StabilAStabilNR-NR-
Storbritannien
Aa3StabilAAStabilAA-StabilAA (hög)StabilAAStabil
Sydafrika
Ba2StabilBB-PositivBB-StabilNR-NR-
Sydkorea
Aa2StabilAAStabilAA-StabilNR-NR-
Turkiet
B2NegativB+NegativB+NegativBB (hög)NegativB-Negativ
Tyskland
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil
USA
AaaStabilAA+StabilAAANegativAAAStabilAAStabil

Senaste Kreditförändringar

Land
DatumKreditbyråSenaste betygAktuellt betyg
Marocko
jul 01, 2022Moody'sBa1, NegativBa1, Stabil
Malaysia
jun 27, 2022S&PA-, NegativA-, Stabil
Elfenbenskusten
jun 27, 2022Moody'sBa3, StabilBa3, Positiv
Cypern
jun 24, 2022Scope RatingsBBB-, StabilBBB-, Positiv
Uganda
jun 20, 2022FitchB+, NegativB+, Stabil
Ukraina
jun 17, 2022Scope RatingsCCC, Under granskningCCC, Negativ
Guatemala
jun 15, 2022Moody'sBa1, NegativBa1, Stabil
Laos
jun 14, 2022Moody'sCaa2, NegativCaa3, Stabil
Serbien
jun 10, 2022S&PBB+, StabilBB+, Stabil
Indien
jun 10, 2022FitchBBB-, NegativBBB-, Stabil
Kina
jun 03, 2022Scope RatingsA+, StabilA+, Negativ
Serbien
jun 03, 2022Scope RatingsNRBB+, Stabil
Pakistan
jun 02, 2022Moody'sB3, StabilB3, Negativ
El Salvador
jun 01, 2022S&PB-, NegativCCC+, Negativ
Ukraina
maj 27, 2022S&PB-, NegativCCC+, Negativ
Egypten
maj 26, 2022Moody'sB2, StabilB2, Negativ
Vietnam
maj 26, 2022S&PBB, PositivBB+, Stabil
Papua Nya Guinea
maj 24, 2022S&PB-, NegativB-, Stabil
Slovakien
maj 20, 2022S&PA+, StabilA+, Negativ
Sydafrika
maj 20, 2022S&PBB-, StabilBB-, Positiv

Tabellförklaringar

Betyg
Moody'sS&PFitchDBRSScope Ratings
Prime
AaaAAAAAAAAAAAA
Högt Betyg
Aa1AA+AA+AA (hög)AA+
Aa2AAAAAAAA
Aa3AA-AA-AA (låg)AA-
Övre medelbetyg
A1A+A+A (hög)A+
A2AAAA
A3A-A-A (låg)A-
Lägre medelbetyg
Baa1BBB+BBB+BBB (hög)BBB+
Baa2BBBBBBBBBBBB
Baa3BBB-BBB-BBB (låg)BBB-
Spekulativt icke-investeringsbetyg
Ba1BB+BB+BB (hög)BB+
Ba2BBBBBBBB
Ba3BB-BB-BB (låg)BB-
Mycket spekulativ
B1B+B+B (hög)B+
B2BBBB
B3B-B-B (låg)B-
Ansenlig risk
Caa1CCC+CCC+CCC
Caa2CCCCCCCCCCCC
Caa3CCC-CCC-CCC
Extremt Spekulativ
CaCCCCCCCCC
CCCCC
Förfallna skulder med liten chans till återhämtning
CDRDRD
Har förfallna skulder
SDSD
CDDDD
DDDD
DDDDDD
Icke betygsatt
NRNRNRNRNR

Handla Med En Reglerad Mäklare

VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRISKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.