FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

Sovereign Credit Ratings

Ett nationellt kreditbetyg utfärdas av ett kreditvärderingsinstitut efter utvärdering av landets ekonomiska och politiska förhållanden.

Nationella Kreditbetyg ger investerare en indikation på den risknivå som är förknippad med investeringar i ett visst land, samtidigt som hänsyn tas till de finansiella, ekonomiska och politiska faktorerna.

Ett lands kreditbetyg spelar en avgörande roll när det emitterar skuld på de internationella obligationsmarknaderna – ju bättre kreditbetyget är desto lägre ränta kommer investerarna att vara villiga att acceptera på skulden. Nedan följer en global sammanfattning av de senaste kreditbetyg som utfärdats av de största kreditvärderingsinstituten.

Välj region
G20
Sök efter land
Nationella kreditbetyg
Se Tabellförklaringar
Moody'sS&PFitchDBRSScope Ratings
Land
RankingUtblickRankingUtblickRankingUtblickRankingUtblickRankingUtblick
Australien
AaaStabilAAAStabilAAANegativAAAStabilNR-
Argentina
CaStabilCCC+StabilCCCN/ACCCN/ANR-
Brasilien
Ba2StabilBB-StabilBB-NegativBB (låg)StabilNR-
Kanada
AaaStabilAAAStabilAA+StabilAAAStabilNR-
Kina
A1StabilA+StabilA+StabilA (hög)StabilA+Negativ
Frankrike
Aa2StabilAAStabilAANegativAA (hög)StabilAAStabil
Tyskland
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil
Italien
Baa3StabilBBBStabilBBB-StabilBBB (hög)NegativBBB+Negativ
Japan
A1StabilA+StabilANegativA (hög)StabilAStabil
Sydkorea
Aa2StabilAAStabilAA-StabilNR-NR-
Mexiko
Baa1NegativBBBNegativBBB-StabilBBBStabilNR-
Ryska Federationen
Baa3StabilBBB-StabilBBBStabilNR-BBBStabil
Indien
Baa3NegativBBB-StabilBBB-NegativBBB (låg)StabilNR-
Indonesien
Baa2StabilBBBNegativBBBStabilNR-NR-
Saudiarabien
A1NegativA-StabilANegativNR-NR-
Sydafrika
Ba2NegativBB-StabilBB-NegativNR-NR-
Turkiet
B2NegativB+StabilBB-StabilBB (hög)NegativBNegativ
Storbritannien
Aa3StabilAAStabilAA-StabilAA (hög)StabilAANegativ
USA
AaaStabilAA+StabilAAANegativAAAStabilAAStabil

Senaste Kreditförändringar

Land
DatumKreditbyråSenaste betygAktuellt betyg
Ghana
22 jun 2021FitchB StableB Negative
Japan
18 jun 2021Scope RatingsA+ NegativeA Stable
Storbritannien
18 jun 2021FitchAA- NegativeAA- Stable
Nicaragua
11 jun 2021FitchB- NegativeB- Stable
Tadzjikistan
10 jun 2021Moody'sB3 NegativeB3 Stable
Australien
6 jun 2021S&PAAA NegativeAAA Stable
Uzbekistan
4 jun 2021S&PBB- NegativeBB- Stable
Papua Nya Guinea
3 jun 2021S&PB- Negative WatchB- Negative
Belgien
28 maj 2021Scope RatingsAA NegativeAA- Stable
Bahrain
28 maj 2021S&PB+ StableB+ Negative
Belize
24 maj 2021S&PCC NegativeSD N/A
Irland
21 maj 2021Scope RatingsA+ PositiveAA- Stable
Vietnam
21 maj 2021S&PBB StableBB Positive
Peru
21 maj 2021Moody'sA3 StableA3 Negative
Litauen
21 maj 2021DBRSA StableA Positive
Lettland
21 maj 2021DBRSA (low) StableA (låg) Positive
Indien
19 maj 2021DBRSBBB NegativeBBB (låg) Stable
Colombia
19 maj 2021S&PBBB- NegativeBB+ Stable
Etiopien
17 maj 2021Moody'sB2 Under ReviewCaa1 Under Review
Rumänien
14 maj 2021Scope RatingsBBB- NegativeBBB- Stable

Tabellförklaringar

Betyg
Moody'sS&PFitchDBRSScope Ratings
Prima
AaaAAAAAAAAAAAA
Högt Betyg
Aa1AA+AA+AA (hög)AA+
Aa2AAAAAAAA
Aa3AA-AA-AA (låg)AA-
Övre medelbetyg
A1A+A+A (hög)A+
A2AAAA
A3A-A-A (låg)A-
Lägre medelbetyg
Baa1BBB+BBB+BBB (hög)BBB+
Baa2BBBBBBBBBBBB
Baa3BBB-BBB-BBB (låg)BBB-
Spekulativ icke-investeringsbetyg
Ba1BB+BB+BB (hög)BB+
Ba2BBBBBBBB
Ba3BB-BB-BB (låg)BB-
Mycket spekulativ
B1B+B+B (hög)B+
B2BBBB
B3B-B-B (låg)B-
Ansenlig risk
Caa1CCC+CCC+CCC
Caa2CCCCCCCCCCCC
Caa3CCC-CCC-CCC
Extremt Spekulativ
CaCCCCCCCCC
CCCCC
Förfallna skulder med liten chans till återhämtning
CDRDRD
Har förfallna skulder
SDSD
CDDDD
DDDD
DDDDDD
Icke betygsatt
NRNRNRNRNR

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.