FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

Sovereign Credit Ratings

Ett nationellt kreditbetyg utfärdas av ett kreditvärderingsinstitut efter utvärdering av landets ekonomiska och politiska förhållanden.

Nationella Kreditbetyg ger investerare en indikation på den risknivå som är förknippad med investeringar i ett visst land, samtidigt som hänsyn tas till de finansiella, ekonomiska och politiska faktorerna.

Ett lands kreditbetyg spelar en avgörande roll när det emitterar skuld på de internationella obligationsmarknaderna – ju bättre kreditbetyget är desto lägre ränta kommer investerarna att vara villiga att acceptera på skulden. Nedan följer en global sammanfattning av de senaste kreditbetyg som utfärdats av de största kreditvärderingsinstituten.

Välj region
G20
Sök efter land
Nationella kreditbetyg
Se Tabellförklaringar
Moody'sS&PFitchDBRSScope Ratings
Land
RankingUtblickRankingUtblickRankingUtblickRankingUtblickRankingUtblick
Australien
AaaStabilAAANegativAAANegativAAAStabilNR-
Argentina
CaStabilCCC+StabilCCCN/ACCCN/ANR-
Brasilien
Ba2StabilBB-StabilBB-NegativBB (låg)StabilNR-
Kanada
AaaStabilAAAStabilAA+StabilAAAStabilNR-
Kina
A1StabilA+StabilA+StabilA (hög)StabilA+Negativ
Frankrike
Aa2StabilAAStabilAANegativAA (hög)StabilAAStabil
Tyskland
AaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil
Italien
Baa3StabilBBBStabilBBB-StabilBBB (hög)NegativBBB+Negativ
Japan
A1StabilA+StabilANegativA (hög)StabilA+Negativ
Sydkorea
Aa2StabilAAStabilAA-StabilNR-NR-
Mexiko
Baa1NegativBBBNegativBBB-StabilBBBNegativNR-
Ryska Federationen
Baa3StabilBBB-StabilBBBStabilNR-BBBStabil
Indien
Baa3NegativBBB-StabilBBB-NegativBBBNegativNR-
Indonesien
Baa2StabilBBBNegativBBBStabilNR-NR-
Saudiarabien
A1NegativA-StabilANegativNR-NR-
Sydafrika
Ba2NegativBB-StabilBB-NegativNR-NR-
Turkiet
B2NegativB+StabilBB-StabilBB (hög)NegativBNegativ
Storbritannien
Aa3StabilAAStabilAA-NegativAA (hög)StabilAANegativ
USA
AaaStabilAA+StabilAAANegativAAAStabilAAStabil

Senaste Kreditförändringar

Land
DatumKreditbyråSenaste betygAktuellt betyg
Taiwan
22 apr 2021S&PAA- StableAA Positive
Fiji
20 apr 2021Moody'sBa3 NegativeB1 Negative
Papua Nya Guinea
19 apr 2021Moody'sB2 StableB2 Negative
Rumänien
16 apr 2021S&PBBB- NegativeBBB- Stable
Macao
15 apr 2021FitchAA NegativeAA Stable
Kamerun
12 apr 2021FitchB NegativeB Stable
Azerbajdzjan
6 apr 2021Moody'sBa2 StableBa2 Positive
Marocko
2 apr 2021S&PBBB- NegativeBB+ Stable
Surinam
1 apr 2021FitchC N/ARD N/A
Vietnam
1 apr 2021FitchBB StableBB Positive
Chile
24 mar 2021S&PA+ NegativeA Stable
Irak
24 mar 2021FitchB- NegativeB- Stable
Mali
22 mar 2021Moody'sCaa1 NegativeCaa1 Stable
Bolivia
22 mar 2021S&PB+ StableB+ Negative
Vietnam
18 mar 2021Moody'sBa3 NegativeBa3 Positive
Panama
17 mar 2021Moody'sBaa1 NegativeBaa2 Stable
Mongoliet
16 mar 2021Moody'sB3 NegativeB3 Stable
Serbien
12 mar 2021Moody'sBa3 PositiveBa2 Stable
Etiopien
10 mar 2021Moody'sB2 NegativeB2 Under Review
Benin
9 mar 2021Moody'sB2 PositiveB1 Stable

Tabellförklaringar

Betyg
Moody'sS&PFitchDBRSScope Ratings
Prima
AaaAAAAAAAAAAAA
Högt Betyg
Aa1AA+AA+AA (hög)AA+
Aa2AAAAAAAA
Aa3AA-AA-AA (låg)AA-
Övre medelbetyg
A1A+A+A (hög)A+
A2AAAA
A3A-A-A (låg)A-
Lägre medelbetyg
Baa1BBB+BBB+BBB (hög)BBB+
Baa2BBBBBBBBBBBB
Baa3BBB-BBB-BBB (låg)BBB-
Spekulativ icke-investeringsbetyg
Ba1BB+BB+BB (hög)BB+
Ba2BBBBBBBB
Ba3BB-BB-BB (låg)BB-
Mycket spekulativ
B1B+B+B (hög)B+
B2BBBB
B3B-B-B (låg)B-
Ansenlig risk
Caa1CCC+CCC+CCC
Caa2CCCCCCCCCCCC
Caa3CCC-CCC-CCC
Extremt Spekulativ
CaCCCCCCCCC
CCCCC
Förfallna skulder med liten chans till återhämtning
CDRDRD
Har förfallna skulder
SDSD
CDDDD
DDDD
DDDDDD
Icke betygsatt
NRNRNRNRNR

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.