FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

Current Account to GDP Över hela världen

Tillväxtmarknadsekonomier

Brasilien
Senast: -0.72
ENHETER I %
Kina
Senast: 1.9
ENHETER I %
Indien
Senast: -0.9
ENHETER I %

Current Account to GDP Global vy

Indikator efter land

G20
Land
Senaste
Föregående
Min
Max
Enhet
Frekvens
Intervall
Argentina
1
dec 2020
-0.9
dec 2019
-5.2
dec 2018
8
dec 2002
%Yearly
1980 - 2020
Australien
2.5
dec 2020
0.6
dec 2019
-7.3
dec 2004
2.5
dec 2020
%Yearly
1959 - 2020
Brasilien
-0.72
dec 2020
-2.7
dec 2019
-8.2
dec 1982
1.8
dec 2004
%Yearly
1980 - 2020
Kanada
-1.9
dec 2020
-2.1
dec 2019
-4.2
dec 1981
2.7
dec 2000
%Yearly
1980 - 2020
Kina
1.9
dec 2020
0.8
dec 2019
-3.7
dec 1985
10.1
dec 2007
%Yearly
1980 - 2020
Euro-området
2.3
dec 2019
2.9
dec 2018
-1.5
dec 2008
3.2
dec 2016
%Yearly
1999 - 2019
Frankrike
-1.9
dec 2020
-0.7
dec 2019
-2.1
dec 1982
3.4
dec 1999
%Yearly
1980 - 2020
Tyskland
7
dec 2020
7.5
dec 2019
-1.8
dec 2000
8.6
dec 2016
%Yearly
1980 - 2020
Indien
-0.9
dec 2019
-2.1
dec 2018
-4.8
dec 2012
2.3
dec 2003
%Yearly
1970 - 2019
Indonesien
-0.44
dec 2020
-2.7
dec 2019
-6.8
dec 1983
4.8
dec 2000
%Yearly
1980 - 2020
Italien
3.6
dec 2020
3.2
dec 2019
-3.7
dec 1981
3.6
dec 2020
%Yearly
1980 - 2020
Japan
3.2
dec 2020
3.6
dec 2019
-1
dec 1980
4.7
dec 2007
%Yearly
1980 - 2020
Mexiko
2.4
dec 2020
-0.3
dec 2019
-6.1
dec 1992
3.4
dec 1983
%Yearly
1980 - 2020
Ryska Federationen
3.9
dec 2019
6.8
dec 2018
-1.4
dec 1992
18
dec 2000
%Yearly
1992 - 2019
Saudiarabien
6.3
dec 2019
9
dec 2018
-21
dec 1991
28.5
dec 2005
%Yearly
1980 - 2019
Sydafrika
2.2
dec 2020
-3
dec 2019
-7.5
dec 1971
6
dec 1987
%Yearly
1963 - 2020
Sydkorea
3.5
dec 2020
3.7
dec 2019
-10.5
dec 1980
10.7
dec 1998
%Yearly
1980 - 2020
Turkiet
-5.1
dec 2020
0.9
dec 2019
-8.9
dec 2011
1.9
dec 2001
%Yearly
1980 - 2020
Storbritannien
-3.5
dec 2020
-3.1
dec 2019
-5.2
dec 2016
2.7
dec 1950
%Yearly
1948 - 2020
USA
-3.1
dec 2020
-2.2
dec 2019
-6
dec 2006
0.2
dec 1981
%Yearly
1980 - 2020
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean

Utforska ytterligare indikatorer

GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health

Utforska ytterligare länder

G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.