FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

GDP From Construction Över hela världen

Tillväxtmarknadsekonomier

Brasilien
Senast: 13086.02
ENHETER I BRL Million
Kina
Senast: 12017
ENHETER I CNY HML
Indien
Senast: 2730.26
ENHETER I INR Billion

GDP From Construction Global vy

Indikator efter land

G20
Land
Senaste
Föregående
Min
Max
Enhet
Frekvens
Intervall
Argentina
19953.36
dec 2020
17266.67
sep 2020
10168.96
jun 2020
23914.29
sep 2011
ARS MillionQuarterly
2004 - 2020
Australien
33123
dec 2020
33035
sep 2020
8565
jun 1975
37168
jun 2014
AUD MillionQuarterly
1974 - 2020
Brasilien
13086.02
dec 2020
13265.69
sep 2020
10342.31
jun 2003
20193.52
sep 2013
BRL MillionQuarterly
1996 - 2020
Kanada
138918
nov 2020
138309
okt 2020
71294
jan 1997
147533
nov 2014
CAD MillionMonthly
1997 - 2020
Kina
12017
mar 2021
72995.7
dec 2020
181.9
mar 1992
72995.7
dec 2020
CNY HMLQuarterly
1992 - 2021
Frankrike
27470
mar 2021
26448
dec 2020
7105
mar 1950
33611
mar 2008
EUR MillionQuarterly
1950 - 2021
Tyskland
53.37
dec 2020
46.36
sep 2020
14.52
mar 2006
53.37
dec 2020
EUR BillionQuarterly
1991 - 2020
Indien
2730.26
dec 2020
2231.21
sep 2020
1307.5
jun 2020
2730.26
dec 2020
INR BillionQuarterly
2011 - 2020
Indonesien
271471.4
mar 2021
277292.8
dec 2020
149919
mar 2010
293957.4
dec 2019
IDR BillionQuarterly
2010 - 2021
Italien
17220
dec 2020
17663
sep 2020
12168.4
jun 2020
27635.8
dec 2006
EUR MillionQuarterly
1996 - 2020
Japan
28935.1
dec 2019
29224.8
dec 2018
23962.2
dec 2010
41780.1
dec 1996
JPY BillionYearly
1994 - 2019
Mexiko
1071735
dec 2020
985567
sep 2020
616361
jun 1995
1348285
dec 2016
MXN MillionQuarterly
1993 - 2020
Ryska Federationen
1912.7
dec 2020
1266.7
sep 2020
216.4
mar 2003
2043.8
dec 2018
RUB BillionQuarterly
2003 - 2020
Saudiarabien
30656
dec 2020
30163
sep 2020
21969
dec 2010
31972
mar 2015
SAR MillionQuarterly
2010 - 2020
Sydafrika
82047.74
dec 2020
79899.25
sep 2020
14702
mar 1960
110107.16
dec 2016
ZAR MillionQuarterly
1960 - 2020
Sydkorea
22105.3
mar 2021
22091
dec 2020
279.27
dec 1960
23837.4
mar 2017
KRW BillionQuarterly
1960 - 2021
Turkiet
25691275.7
dec 2020
32374264.8
sep 2020
5582784.3
mar 2002
36195914.4
sep 2017
TRY THOQuarterly
1998 - 2020
Storbritannien
29141
dec 2020
28774
sep 2020
20404
jun 2020
29637
mar 2019
GBP MillionQuarterly
1990 - 2020
USA
673
dec 2020
654.3
sep 2020
531.7
mar 2011
794.5
mar 2005
USD BillionQuarterly
2005 - 2020
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean

Utforska ytterligare indikatorer

GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health

Utforska ytterligare länder

G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.