FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

GDP From Construction Över hela världen

Tillväxtmarknadsekonomier

Brasilien
Senast: 11967.83
ENHETER I BRL Million
Kina
Senast: 28535
ENHETER I CNY HML
Indien
Senast: 1307.5
ENHETER I INR Billion

GDP From Construction Global vy

Indikator efter land

G20
Land
Senaste
Föregående
Min
Max
Enhet
Frekvens
Intervall
Argentina
10168.96
jun 2020
17454.2
mar 2020
10168.96
jun 2020
23914.29
sep 2011
ARS MillionQuarterly
2004 - 2020
Australien
30249
jun 2020
32948
mar 2020
8565
jun 1975
37168
jun 2014
AUD MillionQuarterly
1974 - 2020
Brasilien
11967.83
jun 2020
12825.34
mar 2020
10342.31
jun 2003
20193.52
sep 2013
BRL MillionQuarterly
1996 - 2020
Kanada
139420
jun 2020
138196
mar 2020
71294
jan 1997
147533
nov 2014
CAD MillionMonthly
1997 - 2020
Kina
28535
jun 2020
9378
mar 2020
181.9
mar 1992
70904.3
dec 2019
CNY HMLQuarterly
1992 - 2020
Frankrike
19607
jun 2020
24998
mar 2020
7105
mar 1950
33611
mar 2008
EUR MillionQuarterly
1950 - 2020
Tyskland
44.48
jun 2020
38.54
mar 2020
14.52
mar 2006
49.01
dec 2019
EUR BillionQuarterly
1991 - 2020
Indien
1307.5
jun 2020
2670
mar 2020
1307.5
jun 2020
2670
mar 2020
INR BillionQuarterly
2011 - 2020
Indonesien
253459
jun 2020
273624.6
mar 2020
149919
mar 2010
293957.4
dec 2019
IDR BillionQuarterly
2010 - 2020
Italien
12554.3
jun 2020
16099.1
mar 2020
12554.3
jun 2020
27635.8
dec 2006
EUR MillionQuarterly
1996 - 2020
Japan
29224.8
dec 2018
29523.5
dec 2017
23962.2
dec 2010
41780.1
dec 1996
JPY BillionYearly
1994 - 2018
Mexiko
802342
jun 2020
1184593
mar 2020
616361
jun 1995
1348285
dec 2016
MXN MillionQuarterly
1993 - 2020
Ryska Federationen
1045.5
jun 2020
708.6
mar 2020
216.4
mar 2003
2043.8
dec 2018
RUB BillionQuarterly
2003 - 2020
Saudiarabien
29838
mar 2020
30542
dec 2019
21969
dec 2010
31972
mar 2015
SAR MillionQuarterly
2010 - 2020
Sydafrika
70039.94
jun 2020
100664.93
mar 2020
14702
mar 1960
110107.16
dec 2016
ZAR MillionQuarterly
1960 - 2020
Sydkorea
22715.2
jun 2020
22778.3
mar 2020
279.27
dec 1960
23837.4
mar 2017
KRW BillionQuarterly
1960 - 2020
Turkiet
28947529.1
jun 2020
24544356.4
mar 2020
5582784.3
mar 2002
36195914.4
sep 2017
TRY THOQuarterly
1998 - 2020
Storbritannien
28694
mar 2020
29507
dec 2019
20732
mar 1995
29637
mar 2019
GBP MillionQuarterly
1990 - 2020
USA
655.1
mar 2020
653.8
dec 2019
531.7
mar 2011
794.5
mar 2005
USD BillionQuarterly
2005 - 2020
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean

Utforska ytterligare indikatorer

GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health

Utforska ytterligare länder

G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien

Handla Med En Reglerad Mäklare

  • Ditt kapital riskeras