FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

GDP From Public Administration Över hela världen

Tillväxtmarknadsekonomier

Brasilien
Senast: 38193.84
ENHETER I BRL Million
Indien
Senast: 4499.36
ENHETER I INR Billion

GDP From Public Administration Global vy

Indikator efter land

G20
Land
Senaste
Föregående
Min
Max
Enhet
Frekvens
Intervall
Argentina
30756.09
dec 2020
29983.58
sep 2020
21071.47
mar 2004
33451.08
dec 2017
ARS MillionQuarterly
2004 - 2020
Australien
28221
dec 2020
27998
sep 2020
7996
sep 1974
28221
dec 2020
AUD MillionQuarterly
1974 - 2020
Brasilien
38193.84
dec 2020
37650.96
sep 2020
26246.88
mar 1996
40204.81
jun 2019
BRL MillionQuarterly
1996 - 2020
Kanada
134689
nov 2020
134948
okt 2020
82547
jan 1998
134948
okt 2020
CAD MillionMonthly
1997 - 2020
Tyskland
156.81
dec 2020
149.4
sep 2020
51.97
mar 1991
156.81
dec 2020
EUR BillionQuarterly
1991 - 2020
Indien
4499.36
dec 2020
4083.26
sep 2020
2328.98
jun 2011
4816.3
mar 2020
INR BillionQuarterly
2011 - 2020
Japan
27095.3
dec 2019
26309
dec 2018
22255
dec 1994
27095.3
dec 2019
JPY BillionYearly
1994 - 2019
Mexiko
722039.4
dec 2020
706507.97
sep 2020
552862.5
sep 2003
764241
jun 2018
MXN MillionQuarterly
1993 - 2020
Ryska Federationen
1661.3
dec 2020
1649.9
sep 2020
426
jun 2005
1665.9
jun 2020
RUB BillionQuarterly
2003 - 2020
Sydafrika
491141.74
dec 2020
490294.28
sep 2020
90907
mar 1960
491141.74
dec 2020
ZAR MillionQuarterly
1960 - 2020
Sydkorea
28517.4
dec 2020
27855.7
mar 2020
1673.48
sep 1961
28517.4
dec 2020
KRW BillionQuarterly
1960 - 2020
Turkiet
51468251.67
dec 2020
47647161.54
sep 2020
21779242.77
sep 1998
51468251.67
dec 2020
TRY THOQuarterly
1998 - 2020
Storbritannien
24633
dec 2020
24561
sep 2020
21629
sep 2016
25471
sep 2009
GBP MillionQuarterly
1990 - 2020
USA
2179.8
dec 2020
2185.7
sep 2020
2089.5
mar 2005
2226.8
dec 2019
USD BillionQuarterly
2005 - 2020
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean

Utforska ytterligare indikatorer

GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health

Utforska ytterligare länder

G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.