FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

GDP From Utilities Över hela världen

Tillväxtmarknadsekonomier

Brasilien
Senast: 6944.03
ENHETER I BRL Million
Indien
Senast: 756.51
ENHETER I INR Billion

GDP From Utilities Global vy

Indikator efter land

G20
Land
Senaste
Föregående
Min
Max
Enhet
Frekvens
Intervall
Argentina
12185.63
dec 2020
12671.62
sep 2020
8556.64
dec 2004
12868.77
mar 2018
ARS MillionQuarterly
2004 - 2020
Australien
11611
dec 2020
11713
sep 2020
4004
dec 1974
11713
sep 2020
AUD MillionQuarterly
1974 - 2020
Brasilien
6944.03
dec 2020
6888.16
sep 2020
3667.91
sep 2001
7043.14
mar 2019
BRL MillionQuarterly
1996 - 2020
Kanada
41500
nov 2020
42068
okt 2020
31420
sep 2001
44165
feb 2019
CAD MillionMonthly
1997 - 2020
Frankrike
11553
mar 2021
11753
dec 2020
658
mar 1950
15238
mar 2004
EUR MillionQuarterly
1950 - 2021
Indien
756.51
dec 2020
830.51
sep 2020
463.02
jun 2011
830.51
sep 2020
INR BillionQuarterly
2011 - 2020
Indonesien
38708.7
mar 2021
38400.5
dec 2020
14032.2
mar 2010
40094.3
dec 2019
IDR BillionQuarterly
2010 - 2021
Japan
16498
dec 2019
9761.2
dec 2018
8641.9
dec 2015
16498
dec 2019
JPY BillionYearly
1994 - 2019
Mexiko
269816
dec 2020
290966
sep 2020
93738
mar 1993
319427
sep 2019
MXN MillionQuarterly
1993 - 2020
Ryska Federationen
633
dec 2020
450.9
sep 2020
176.3
sep 2003
665.9
dec 2016
RUB BillionQuarterly
2003 - 2020
Saudiarabien
5908
dec 2020
14389
sep 2020
3141
mar 2010
15218
sep 2018
SAR MillionQuarterly
2010 - 2020
Sydafrika
63350.26
dec 2020
63001.41
sep 2020
46746.92
mar 1993
70556.22
dec 2007
ZAR MillionQuarterly
1993 - 2020
Sydkorea
12661.3
mar 2021
12051.6
dec 2020
10.3
mar 1960
12845.8
jun 2019
KRW BillionQuarterly
1960 - 2021
Turkiet
587421
jun 2016
479733
mar 2016
204058
mar 1998
716688
dec 2015
TRY THOQuarterly
1998 - 2016
USA
289.3
dec 2020
296.3
sep 2020
217.2
jun 2005
301.4
mar 2020
USD BillionQuarterly
2005 - 2020
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean

Utforska ytterligare indikatorer

GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health

Utforska ytterligare länder

G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.