FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

Gdp Growth Annualized Över hela världen

Gdp Growth Annualized Global vy

Indikator efter land

G20
Land
Senaste
Föregående
Min
Max
Enhet
Frekvens
Intervall
Kanada
9.6
dec 2020
40.6
sep 2020
-38.1
jun 2020
40.6
sep 2020
%Quarterly
1961 - 2020
Japan
11.7
dec 2020
22.8
sep 2020
-29.2
jun 2020
22.8
sep 2020
%Quarterly
1980 - 2020
Euro-området
-2.6
dec 2020
59.9
sep 2020
-39.2
jun 2020
59.9
sep 2020
%Quarterly
1995 - 2020
Asia
Europe
North America
Middle East

Senaste utskick och kalenderhändelse

Tidszon: GMT
DATUMTIDHÄNDELSEPågående
28 aug 202012:30GDP Growth Rate Annualized-38.7 %
29 maj 202012:30GDP Growth Rate Annualized-8.2 %
28 feb 202013:30GDP Growth Rate Annualized0.3 %
30 aug 201912:30GDP Growth Rate Annualized3.7 %
31 maj 201912:30GDP Growth Rate Annualized0.4 %
9 aug 201823:50GDP Growth Annualized Prel1.9 %
15 maj 201823:50GDP Growth Annualized Prel-0.6 %

Utforska ytterligare indikatorer

GDP
Prices
Business
Handla
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health

Utforska ytterligare länder

G20
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Karibien

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.