Global Central Banks Rates

Ett lands centralbanksränta (diskonteringsränta) är den räntesats till vilken kommersiella banker kan låna pengar från centralbanken, vilket i sin tur påverkar lånekostnaderna över hela landet. Räntan är det viktigaste konventionella penningpolitiska verktyg som står till centralbankens förfogande.

Centralbankens räntor påverkar valuta-, obligations- och aktiemarknaderna och följs noga av investerare.

Vi har sammanfattat en global översikt över centralbankernas räntor, med möjlighet att dyka in och utforska räntehistoriken i varje land över hela världen.

Stora Centralbanker

BankRankingNästa möteSenaste ändring
U.S. Federal Reserve (The Fed)
2.5%
jul 31, 2019
+0.25% - dec 2018
European Central Bank (ECB)
0%
jul 25, 2019
-0.05% - mar 2016
Bank of England (BoE)
0.75%
aug 1, 2019
+0.25% - aug 2018
Bank of Japan (BoJ)
-0.1%
jul 30, 2019
-0.1% - jan 2016
Swiss National Bank (SNB)
-0.75%
sep 19, 2019
-0.5% - jan 2015
Bank of Canada (BoC)
1.75%
sep 4, 2019
+0.25% - okt 2018
Reserve Bank of Australia (RBA)
1%
aug 6, 2019
-0.25% - jul 2019
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)
1.5%
aug 7, 2019
-0.25% - maj 2019
BankNästa möteSenaste ändring
The Fed
2.5%
jul 31, 2019
+0.25%
dec 2018
ECB
0%
jul 25, 2019
-0.05%
mar 2016
BoE
0.75%
aug 1, 2019
+0.25%
aug 2018
BoJ
-0.1%
jul 30, 2019
-0.1%
jan 2016
SNB
-0.75%
sep 19, 2019
-0.5%
jan 2015
BoC
1.75%
sep 4, 2019
+0.25%
okt 2018
RBA
1%
aug 6, 2019
-0.25%
jul 2019
RBNZ
1.5%
aug 7, 2019
-0.25%
maj 2019

Tillväxtmarknaders Centralbanker

BankRankingNästa möteSenaste ändring
People's Bank of China (PBoC)
4.35%
-0.25% - okt 2015
Reserve Bank of India (RBI)
5.75%
aug 7, 2019
-0.25% - jun 2019
Central Bank of Brazil
6.5%
jul 31, 2019
-0.25% - mar 2018
Bank of Russia
7.5%
jul 26, 2019
-0.25% - jun 2019
BankNästa möteSenaste ändring
PBoC
4.35%
-0.25%
okt 2015
RBI
5.75%
aug 7, 2019
-0.25%
jun 2019
CBoB
6.5%
jul 31, 2019
-0.25%
mar 2018
BoR
7.5%
jul 26, 2019
-0.25%
jun 2019

Main Rates Around The World

Explore By Region

G20RankingNästa möteSenaste ändring
USA
2.5%
jul 31, 2019
+0.25% - dec 2018
Australien
1%
aug 6, 2019
-0.25% - jul 2019
Kina
4.35%
-0.25% - okt 2015
Brasilien
6.5%
jul 31, 2019
-0.25% - mar 2018
G20
LandNästa möteSenaste ändring
USA
2.5%
jul 31, 2019
+0.25%
dec 2018
Australien
1%
aug 6, 2019
-0.25%
jul 2019
Kina
4.35%
-0.25%
okt 2015
Brasilien
6.5%
jul 31, 2019
-0.25%
mar 2018
AsiaRankingNästa möteSenaste ändring
Kina
4.35%
-0.25% - okt 2015
Japan
-0.1%
jul 30, 2019
-0.1% - jan 2016
Indien
5.75%
aug 7, 2019
-0.25% - jun 2019
Sydkorea
1.5%
aug 30, 2019
-0.25% - jul 2019
Indonesien
5.75%
aug 22, 2019
-0.25% - jul 2019
Asia
LandNästa möteSenaste ändring
Kina
4.35%
-0.25%
okt 2015
Japan
-0.1%
jul 30, 2019
-0.1%
jan 2016
Indien
5.75%
aug 7, 2019
-0.25%
jun 2019
Sydkorea
1.5%
aug 30, 2019
-0.25%
jul 2019
Indonesien
5.75%
aug 22, 2019
-0.25%
jul 2019
EuropeRankingNästa möteSenaste ändring
Storbritannien
0.75%
aug 1, 2019
+0.25% - aug 2018
Schweiz
-0.75%
sep 19, 2019
-0.5% - jan 2015
Sverige
-0.25%
sep 5, 2019
+0.25% - dec 2018
Ryska Federationen
7.5%
jul 26, 2019
-0.25% - jun 2019
Europe
LandNästa möteSenaste ändring
Storbritannien
0.75%
aug 1, 2019
+0.25%
aug 2018
Schweiz
-0.75%
sep 19, 2019
-0.5%
jan 2015
Sverige
-0.25%
sep 5, 2019
+0.25%
dec 2018
Ryska Federationen
7.5%
jul 26, 2019
-0.25%
jun 2019
North AmericaRankingNästa möteSenaste ändring
USA
2.5%
jul 31, 2019
+0.25% - dec 2018
Kanada
1.75%
sep 4, 2019
+0.25% - okt 2018
Mexiko
8.25%
aug 15, 2019
+0.25% - dec 2018
North America
LandNästa möteSenaste ändring
USA
2.5%
jul 31, 2019
+0.25%
dec 2018
Kanada
1.75%
sep 4, 2019
+0.25%
okt 2018
Mexiko
8.25%
aug 15, 2019
+0.25%
dec 2018
PacificRankingNästa möteSenaste ändring
Australien
1%
aug 6, 2019
-0.25% - jul 2019
Nya Zeeland
1.5%
aug 7, 2019
-0.25% - maj 2019
Papua Nya Guinea
6.25%
-0.5% - mar 2013
Fiji
0.5%
jul 25, 2019
-2% - jan 2011
Nya Kaledonien
0.25%
-0.05% - jun 2016
Pacific
LandNästa möteSenaste ändring
Australien
1%
aug 6, 2019
-0.25%
jul 2019
Nya Zeeland
1.5%
aug 7, 2019
-0.25%
maj 2019
Papua Nya Guinea
6.25%
-0.5%
mar 2013
Fiji
0.5%
jul 25, 2019
-2%
jan 2011
Nya Kaledonien
0.25%
-0.05%
jun 2016
Middle EastRankingNästa möteSenaste ändring
Saudiarabien
3%
+0.25% - dec 2018
Israel
0.25%
aug 28, 2019
+0.15% - nov 2018
Förenade Arabemiraten
2.75%
+0.25% - dec 2018
Iran
18%
-2% - aug 2016
Irak
4%
-2% - mar 2016
Middle East
LandNästa möteSenaste ändring
Saudiarabien
3%
+0.25%
dec 2018
Israel
0.25%
aug 28, 2019
+0.15%
nov 2018
Förenade Arabemiraten
2.75%
+0.25%
dec 2018
Iran
18%
-2%
aug 2016
Irak
4%
-2%
mar 2016
South AmericaRankingNästa möteSenaste ändring
Brasilien
6.5%
jul 31, 2019
-0.25% - mar 2018
Argentina
58.708%
-0.02% - jul 2019
Colombia
4.25%
jul 26, 2019
-0.25% - apr 2018
Chile
2.5%
sep 3, 2019
-0.5% - jun 2019
Peru
2.75%
aug 8, 2019
-0.25% - mar 2018
South America
LandNästa möteSenaste ändring
Brasilien
6.5%
jul 31, 2019
-0.25%
mar 2018
Argentina
58.708%
-0.02%
jul 2019
Colombia
4.25%
jul 26, 2019
-0.25%
apr 2018
Chile
2.5%
sep 3, 2019
-0.5%
jun 2019
Peru
2.75%
aug 8, 2019
-0.25%
mar 2018
AfricaRankingNästa möteSenaste ändring
Nigeria
13.5%
jul 23, 2019
-0.5% - mar 2019
Sydafrika
6.5%
sep 19, 2019
-0.25% - jul 2019
Egypten
15.75%
aug 22, 2019
-1% - feb 2019
Algeriet
3.75%
+0.25% - maj 2017
Angola
15.5%
jul 26, 2019
-0.25% - maj 2019
Africa
LandNästa möteSenaste ändring
Nigeria
13.5%
jul 23, 2019
-0.5%
mar 2019
Sydafrika
6.5%
sep 19, 2019
-0.25%
jul 2019
Egypten
15.75%
aug 22, 2019
-1%
feb 2019
Algeriet
3.75%
+0.25%
maj 2017
Angola
15.5%
jul 26, 2019
-0.25%
maj 2019
Central AmericaRankingNästa möteSenaste ändring
Guatemala
2.75%
-0.25% - nov 2017
Panama
1.36%
+0.01% - jul 2018
Costa Rica
4.5%
-0.25% - jun 2019
El Salvador
4.24%
-0.07% - apr 2019
Honduras
5.75%
aug 5, 2019
+0.25% - jan 2019
Central America
LandNästa möteSenaste ändring
Guatemala
2.75%
-0.25%
nov 2017
Panama
1.36%
+0.01%
jul 2018
Costa Rica
4.5%
-0.25%
jun 2019
El Salvador
4.24%
-0.07%
apr 2019
Honduras
5.75%
aug 5, 2019
+0.25%
jan 2019
CaribbeanRankingNästa möteSenaste ändring
Dominikanska republiken
5%
jul 30, 2019
-0.5% - jun 2019
Kuba
2.25%
Trinidad och Tobago
5%
+0.25% - jun 2018
Jamaica
0.75%
aug 27, 2019
-0.5% - maj 2019
Bahamas
4%
-0.5% - dec 2016
Caribbean
LandNästa möteSenaste ändring
Dominikanska republiken
5%
jul 30, 2019
-0.5%
jun 2019
Kuba
2.25%
Trinidad och Tobago
5%
+0.25%
jun 2018
Jamaica
0.75%
aug 27, 2019
-0.5%
maj 2019
Bahamas
4%
-0.5%
dec 2016