FXEMPIRE
Alla
Ad
Reklam
Reklam

Port Moresby Stock Exchange

Symbol
XPOM
Plats
Port Moresby, PG
Öppning
08:30 AM
tängning
03:10 PM
Status
N/A
Lokal tid
N/A
Börsvärde
N/A

Lösningskalkylator

Orderdatum på XPOM:
Välj ett datum
Orderdatum för köp:
Datum för lösning:
Det kvarstår 132bytesdagar till slutet av året.

XPOM2021Marknadstider & semestrar

XPOM2021 Marknadssemestrar

Datum
Semester
fre,23 jul 2021
Remembrance Day
tor,26 aug 2021
National Day of Repentance
tor,16 sep 2021
Independence and Constitution Day
fre,24 dec 2021
Christmas Eve (Half-day) - Early Close
mån,27 dec 2021
Boxing Day OBS
fre,31 dec 2021
New Year's Eve - Early Close
tor,14 apr 2022
Holy Thursday - Early Close
fre,15 apr 2022
Good Friday
mån,18 apr 2022
Easter Monday
mån,13 jun 2022
Queen's Birthday
Börsdata från:

Handla Med En Reglerad Mäklare

FXEMPIRE
FÖLJ OSS
VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRASKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.