Reklam
Reklam

Skribenter och innehåll

Det finns ingen rekommendation som väger lika tungt som den från dina vänner. Därför spelar våra användarrecensioner en viktig roll som en integrerad del i det övergripande systemet. När en riktig användare har rekommenderat eller faktiskt lämnat negativ feedback angående en produkt eller tjänst, tenderar det att vara den bästa typen av indikator för huruvida det är värt att prova själv eller inte.

Naturligtvis måste användarna ha använt produkten och inte ha någon särskilt relation till produkten. Användarrecensioner hos FX Empire har ett kommentarsystem, där användare (som måste vara registrerade i vårt system) kan skicka in sina erfarenheter. Mäklaren har i sin tur rätt att svara på påståendena för att säkerställa rättvisa och balans.

Redaktionella riktlinjer kring användarrecensioner

Vänligen läs detta avsnitt noggrant innan du skickar in din recension

Vem får skriva en recension?

 • Du får skriva en recension av en mäklare på FX Empire endast om du har haft direkt erfarenhet av att använda företagets tjänster.
 • Du får bara skriva om din egna personliga erfarenheter. Det är inte tillåtet att skriva en recension baserat på någon annans erfarenhet.
 • Du kan inte skriva en recension om en mäklare som du tidigare eller för närvarande har kopplingar till, t.ex. en mäklare som du eller en familjemedlem äger eller har jobbat för. På samma sätt bör du inte skriva om en mäklare som är en direkt konkurrent till det företag du äger eller arbetar för.
 • För att skriva en recension på FXEmpire måste du först registrera dig som användare. Det innebär att du konfigurerar en profil. Denna ska vara kopplat till en e-postadress som vi kan kontakta dig på om det behövs.

Följande är inte tillåtet

 • Vi har frihet att ta bort eventuella recensioner som är falska eller skrivna av mäklarnas anställda.
 • Vi tolererar inte någon form av övergrepp, utpressning eller hot mot människor som skriver recensioner på FX Empire. Vid behov kan vi blockera tillgången till recensionen och meddela de behöriga myndigheterna.

Detta bör du skriva om

 • Din recension bör handla om din egen erfarenhet av att använda den mäklare du granskar.
 • Vi uppmanar dig att vara specifik och hålla dig till fakta i dina recensioner.
 • Om mäklaren har bjudit in dig eller frågat dig om en positiv recension i utbyte mot en bonus eller utifrån något annat incitament måste du nämna det i din recension.Det enda fallet där vi tar bort recensioner är om de bryter mot våra riktlinjer eller på annat sätt är olämpliga. I följande fall kan vi ta bort recensioner:

Då plockar vi bort din recension

 • Om din recension inte är äkta eller inte bygger på din faktiska erfarenhet av mäklaren.
 • Om din recension bryter mot mäklarens rättigheter, t.ex. genom konfidentialitet eller immateriella rättigheter.
 • Om din recension är marknadsföring eller har skrivits med målet att marknadsföra en mäklare för ekonomisk vinning.
 • Om du är anställd eller ägare till mäklaren eller konkurrerande företag som du skriver om.
 • Om du har skapat flera konton för att granska mäklaren.
 • Om du har använt stötande språk.
 • Om din recension inte tillför något värde.

Handla Med En Reglerad Mäklare

VIKTIGA FRISKRIVNINGAR
Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen innehåller allmänna nyheter och publikationer, vår personliga analys och åsikter och innehåll från tredje part, som endast är avsedda för utbildnings- och forskningsändamål. Det utgör inte och bör inte läsas som någon rekommendation eller råd att vidta några som helst åtgärder, inklusive att göra några investeringar eller köpa någon produkt. När du fattar något ekonomiskt beslut bör du utföra dina egna due diligence-kontroller, tillämpa ditt eget gottfinnande och rådfråga dina kompetenta rådgivare. Webbplatsens innehåll riktas inte personligen till dig, och vi tar inte hänsyn till din ekonomiska situation eller dina behov. Informationen på denna webbplats tillhandahålls inte nödvändigtvis i realtid och är inte nödvändigtvis korrekt. Priserna som tillhandahålls häri kan tillhandahållas av marknadsförare och inte av utbyten. Varje handel eller annat ekonomiskt beslut du fattar är på ditt fulla ansvar, och du får inte lita på någon information som tillhandahålls via webbplatsen. FX Empire ger ingen garanti angående informationen på webbplatsen och ansvarar inte för eventuella handelsförluster som du kan drabbas av på grund av användning av informationen på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla annonser och annat reklaminnehåll. och FX Empire kan få ersättning från tredje part i samband med innehållet. FX Empire stöder inte någon tredje part eller rekommenderar att använda någon tredje parts tjänster och tar inte ansvar för din användning av sådan tredje parts webbplats eller tjänster. FX Empire och dess anställda, befattningshavare, dotterbolag och intresseföretag är inte ansvariga och ska inte heller de hålls ansvariga för förlust eller skada till följd av din användning av webbplatsen eller beroende av informationen på denna webbplats.
RISKFRISKRIVNINGAR
Denna webbplats innehåller information om kryptovalutor, CFD-kontrakt och andra finansiella instrument och om mäklare, börser och andra enheter som handlar med sådana instrument. Både kryptovalutor och CFD: er är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar. Du bör noga överväga om du förstår hur dessa instrument fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar. FX Empire uppmuntrar dig att utföra din egen forskning innan du fattar något investeringsbeslut och att undvika att investera i något finansiellt instrument som du förstår inte helt hur det fungerar och vilka risker är det.